Barış Mahallesi, Uyum Evler, C1 Blok, D:2, Beylikdüzü

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

Beylikdüzü Psikolog ve Danışmanlık Merkezi

Beylikdüzü Psikolog Hizmetleri

“Kaktüs Beylikdüzü Psikolog Destek Merkezi” Olarak Hangi Hizmetleri Sunuyoruz ?

Psikolog Nedir?

Psikolog, insanların beden ve ruh sağlığı üzerine çalışma yapan kişilerdir. Psikologlar, psikolojik ya da duygusal olarak kendini kötü hisseden insanların sorunlarını dinleyerek ve çeşitli bilimsel teknikleri kullanarak onları doğru düşüncelere sevk eder.

Ayrıca bireylerin yaşantılarında meydana gelen sorunların neden kaynaklandığını gösterirken, yaşadıkları sorun üzerine kendi yaptıkları yanlışların etkisini de göstermektedir. İnsanlar çevresinde olup bitenleri anlayamadıkları, kendini duygusal olarak kötü ve zorlanmış hissettiği zaman psikoloğa gitme ihtiyacı hissedebilir.

İşte bu zamanlarda insanlar terapi almak için psikologlar ile görüşmeye başlar. Psikologlar ise insanların kendileriyle ve dış çevre ile olan iletişimine yardımcı olurken örgütsel davranışlarını analiz eder.

Yapılan terapi ve örgütsel davranış analizleri sonucunda bireylere yardımcı olunmaya çalışılır. Psikolog olan bireyler sadece kendini ruhen kötü hisseden insanlara terapi yapmaz. Aynı zamanda yaşanılan psikolojik sorunların çözümünde de etkilidir.

Psikologlar da kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. Psikologlar yöneldikleri alana göre değişiklik gösterirken insanların davranışlarını analiz ederek ortak payda içeren doğru davranışları belirler. Var olan psikolog çeşitlerine bakacak olursak şunları söylememiz doğru olacaktır.

Havacılık Psikologları: Havacılık psikoloğu olan bireyler, uçuş sağlayan çalışanların davranış biçimlerini inceleyerek analiz ederler. Pilotların ve diğer uçuş ekibini oluşturan kişilerin davranışlarını inceler. Ayrıca hava yolu güvenliği hususunda araştırmalar yaparak yeni eğitim ekipmanlarının geliştirilmesini sağlarlar. Doğru çalışanların seçilmesinde aktif görev alır.

Pilot seçimi için hangi testlerin uygulanmasının sağlıklı olacağı konusunda uygulanacak olan testleri seçebilir veya bu doğrultuda yeni testler geliştirebilir. Havacılık psikologları, bu çok önemli roller için yalnızca en iyi kişilerin seçilmesini sağlamak için psikoloji bilgilerini kullanırlar.

Klinik Psikologlar: Klinik psikolog olan bireyler, insanların sıkıntı yaşadığı zihinsel, ruhsal sorunları ve psikolojik durumlarını terapi esnasında değerlendirir. Terapi sonucuna göre klinik psikologlar bireyin rahatsızlığını belirleyerek çalışmaya başlar. Terapinin gidiş durumuna göre terapi seans sayıları arttırılabilirken ilaç tedavisi de bir uzman doktor tarafından uygulanabilir. Klinik psikolog olan bireyler genellikle hastanelerin ruh sağlığı bölümünde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, kendi açtıkları terapi merkezlerinde danışan görürler.

Kendi alanlarında uzman olan klinik psikologlar, çeşitli psikolojik sorunlarla ilgili çalışma yaparlar. Bu aşamaya gelmek için psikoloji lisans programını bitirip, klinik psikoloji yüksek lisansı yapmaları ve bir çok ekolden eğitim alıp süpervizyon almaları gerekir. Ayrıca kendi terapi süreçlerinden geçmeleri de çok önemlidir.

Biyolojik Psikologlar: Bu psikologlar aynı zamanda fizyolojik psikologlar olarak isimlendirilirler. Beyin ve davranış üzerine araştırma yaparlar. Biyolojik psikologlar, davranışın sinir temellerini inceleyerek insanların davranışlarını etkileyebilecek farklı biyolojik faktörleri anlamaya çalışırlar.

Bu psikologlar, beyin hastalıklarını ve olası yaralanmalar sonrası davranışları araştırabilirler. Araştırmacılar, insanların bu tür yaralanma ve hastalıklardan nasıl etkilendiğini daha iyi anlayarak ciddi travmaların yaşanmasını önlemeye ve hastaları iyileştirmeye odaklanırlar.

Topluluk Psikologları: Topluluk psikoloğu olan bireyler, toplumun sahip olduğu sağlıklarını analiz ederek var olan sorunlar üzerine çalışma yapar, toplum sağlığı sorunları hakkında araştırma yaparlar. Toplumun sahip olduğu yapıya dair çalışmalar yaparak toplumu eğitmeye çalışır.

Aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek amacı ile önleyici çalışmalar sağlar. Uzman olan topluluk psikologları, sadece toplum üzerinde değil aynı zamanda bireylerin üzerinde de insanlara iyi gelecek çalışmalar yapar. Üniversitelerde, devlet kurumlarında, topluluk organizasyonlarında ve özel sektörde görev alabilirler. Profesörlükten danışmanlığa kadar farklı şekilde görevlerini yürütebilirler.

Sosyal Psikologlar: Sosyal psikolog olan bireyler, insanların toplum içerisinde sosyal olarak var oldukları hallerini inceler. Ayrıca sosyal ortamda yapılan davranış biçimlerinin bireylerin kişisel davranışlarını nasıl etkilediğini de gözlemlemektedirler.

Bir sosyal psikolog, tutumlar, ön yargılar, iletişim, kişiler arası ilişkiler ve ikna gibi çok çeşitli konuları araştırabilir. Yapılan temel araştırmalar sonucunda bireylerin sosyal davranışlarını olumlu etkileyecek çalışmalar yaparlar. Sosyal psikologların uzmanlaşarak edindikleri bilgi ve deneyimleri bu alanda oldukça önemlidir.

Endüstriyel Psikologlar: Endüstri psikologları, belirli işler için en iyi çalışanların nasıl seçileceği ve verimlilikle performansın nasıl artırılacağı gibi endüstriyel davranışları inceler. Endüstriyel psikolog, psikoloji bilgisini belirli iş rolleri için adayları taramak adına değerlendirme yapmak için kullanabilir. Bununla birlikte bilgileri artırmak, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve yaralanmayı en aza indirmek için mevcut çalışanların eğitim programlarını geliştirmekle görevli olabilirler. Ayrıca endüstriyel psikologlardan çalışan memnuniyet düzeyi nasıl artırılır sorusunun cevabı niteliğinde araştırmalar yapmaları istenir.

Çevresel Psikologlar: Çevresel psikolog olan bireyler, insan davranışlarını ve çevre arasındaki etkiyi gözlemler. Bunun yanı sıra aynı zamanda nesli tükenmekte olan türlerin tespit edilerek korunma altına alınmasında etki gösterir.

Küresel sorunların araştırılarak küresel sorunlar için çözümler üretmeye çalışır. Bu durumların çevreye nasıl etkisi olduğuna bakar. Böylece çevresel psikologların devlet ile birlikte çalışması doğru olur. Çünkü devlet ile çalışan çevresel psikologlar, çevre politikalarının şekil almasında oldukça etkili bir yer kaplar.

Bütün bu psikolog türleri ve sonuçları dışında daha birçok çeşit psikolog türleri de mevcuttur. Uzman psikologlar yaşamın her alanında vardır. Böylece bireyden topluma, çevreden sosyal hayata kadar her alanda bulunup olumlu olumsuz yönler tespit edilerek yarar sağlayacak çalışmalar yapılır.

Psikologların Faydaları Nelerdir?

İnsanlar yaşadıkları süre boyunca zaman zaman ruhsal sıkıntılara girebilir ve problemler ile karşılaşabilir. Bu gibi sorunlar meydana geldiği zaman insanlar yardım almak isterler. Bu sebepten kaynaklı uzman psikologlar ile görüşme sağlayarak yaşanılan ruhsal sıkıntının ve problemlerin nedenini belirlemek isterler.

Ayrıca belirlenen sorunların çözümü için oldukça etkili çalışmalar sağlarlar. İnsanlar fiziksel sağlık sorunu yaşadığında nasıl kendi beden sağlığını yerine getirecek doktorlara başvuruluyorsa psikolojik sorun yaşandığı zaman da insanlar ruhen iyi hissetmesini sağlayacak uzmanlar ile görüşür.

Psikologlar ile görüşerek kendilerine iyi gelecek sağlık sürecine girerler. Bu durum insanlara oldukça faydalı olurken ruhen de iyi hissetmelerini sağlar. Psikologların birçok faydası vardır. Bu faydalara bakacak olursak şöyle sıralamamız mümkün olur.

İnsanların yaşadıkları ruhsal sıkıntıların giderilmesi için alınan terapi sonucunda bireyler kötü ve olumsuz ruh halinden çıkarak daha pozitif düşüncelere sahip olmaları.

Bireyler hangi yaşta olursa olsun zaman zaman ihtiyaç duyulan bu terapiler ile ruhen iyi olması sağlanır. Ayrıca terapi alan bireylerin yaklaşık % 90’ı olumlu etkiler vermektedir. Bu durum göz önünde bulundurulunca çoğu kişi psikologlara başvurur.

Dile getirip söylemekte sıkıntı yaşanılan sorunlar konuşularak bireyin rahatlaması sağlanır. Bireylerin yaşantılarında olan travmatik olaylar konuşularak karşımızdaki kişinin kendisini anladığını hissetmesi bireye öz güven verir. Ayrıca hissedilen üzüntü ve acı duygusunun giderek azalmasını sağlar. Bu sebepten dolayı travmatik olaylar terapiye gittikçe aşılır.

Yapılan terapiler sonucunda bireyin üzüntü ve sıkıntı yaşadığı olay da sorun kendinden kaynaklanıyor ise bunu üstlenmeyi ve sorunun nasıl aşılacağı belirlenir. Bu durum da bireye oldukça fayda sağlamaktadır.

Bireyler durumların sebep sonuç ilişkisini kavramayı öğrenir. Bu ilişki kavramı sağlandıktan sonra bireyin zaman içerisinde hazmederek sakinleşme hali etki eder. Birey sakinleştikten sonra çevresinde olup biten faktörlerin olumlu ve olumsuz yönlerini daha iyi görür.

Sakinleşen birey tepki verilmesi gereken yerlerde gereksiz ve aşırı tepki vermeden yerinde tepkisini göstermeyi sağlar.

Ruh halini kontrol etmeyi öğrenen birey zaman içerisinde daha mantıklı düşünme yetisi kazanır.

Aynı zamanda bireyler terapi seanslarının sonunda kişisel özellikleri daha gelişmiş olur ve beyin gelişimleri olumlu olacak şekilde gelişim gösterir.

Bireyler daha farklı bakış açıları kazanarak olaylara karşı bakış açıları değişir. Bu durum objektif olunmasını da sağlar.

Bu gibi faydalar başta olmak üzere daha birçok olumlu etkisini görmek mümkündür. Ayrıca bireyler psikolog terapileri sonucunda her açıdan iyi hissederken yapılan hatalar da görülür. Bu durum bireyin öz eleştiri yapmasını sağlar.

Tamamen kendini haklı görmek yerine objektif olarak tarafsız bir sonuca varır. İşte tam da bu durumlar için oldukça faydalı bir sağlık tedavisi olduğunu söylemek mümkün olacaktır.

Psikolog ve Psikiyatrı Arasındaki Fark Nedir?

Ruhsal açıdan kendini kötü hissedip tedavi almak isteyen kişilerin araştırmalarına göre en çok araştırdığı sorulardan biri de psikolog ve psikiyatri arasındaki fark nedir? Hangi alana gitmeliyim? Hangisi benim için daha faydalıdır? Gibi sorular oldukça çok araştırılmaktadır.

Bu sorunun cevabına gelecek olursak psikolog ve psikiyatri arasındaki farklar oldukça belirgindir. İkisi de sağlık alanında olmak üzere etkin bir tedavi gösteren alandır. Her ne kadar birbirlerine benzese de bir o kadar farklılık gösterirler.

Psikolog ve psikiyatri arasındaki temel farklar o kadar çoktur ki biz sadece temel farklılıklar hakkında bilgi vereceğiz. Psikolog ve psikiyatri arasındaki temel farklar için şunları söylememiz mümkündür.

Psikologlar, lisans eğitimi alarak 4 yıl okurlar ve yüksek lisans (klinik) yapıp alanında uzmanlaşırken bireyin ruhsal sıkıntılarını gidermede oldukça faydalı tekniklerin eğitimini alırlar. Psikiyatriler ise tıp fakültelerinden mezun olarak 6 yıl okurlar. 6 yıllık temel tıp eğitiminin ardından ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi alırlar. Uzman doktor olarak mezun olurlar.

Psikiyatri doktorları bireyin rahatsızlığını tespit ederek gerekli ise ilaç tedavisi başlar. Psikologlar ise tıp fakültelerinden mezun olmadıkları için daha çok konuşarak ve kişiye farkındalık kazandırarak bireyin kendini iyi tanımasını, anlamasını ve çözüm için adımlar atmasını sağlar.

Psikologlar, bireyin bulunduğu psikolojik durumu belirleyerek belli bir çizgi doğrultusunda terapi uygular. Fakat psikiyatriler daha çok ilaç tedavisi yaparken gereken durumlarda eğer gerekli terapi eğitimlerini almışlarsa terapi de verebilmektedirler.

Bütün bu farklılıklar göz önünde alındığı zaman ruhen sıkıntı yaşayan kişilerin psikologlara gitmesi doğru olacaktır. Gidilen psikolog kişinin durumunu değerlendirip gerek gördüğünde ilaç tedavisi için onu bir ruh sağlığı doktoruna gönderir. İlk önce ruh sağlığı doktoruna giden kişiyi de doktor terapi için bir psikoloğa yönlendirecektir.

Bireylerin yaşam alanlarının her yerinde olmalıdır. Çünkü her bireyin davranış sıkıntısı olabileceği gibi ruhsal ve zihinsel olarak kendini kötü hissedebilir. Bu gibi durumların söz konusu olduğu zaman bireyler psikologlar ile görüşerek gerekli görülüyor ise terapi seanslarına başlanır.

Yapılan terapi seansları sonrasında birey hem kişisel olarak gelişir hem de olaylara objektif yaklaşarak sadece kendini haklı görmez. Aynı zamanda kendi suçu olmadığı halde kendini suçlu hissediyor ise suçluluk psikolojisinden çıkmasına yardımcı olur.

Her açıdan faydalı olan psikologlar, kendini sorgulamayı, çevresel faktörlerin bizleri nasıl etkilediğini de gösterir. Bütün bu durumlar ile oldukça yararlı sonuçlar elde etmek iyidir. Her şeyden önemlisi birey terapi sonucunda öz güvenini kazanır.

 

Psikoloji Nedir ? 

Beylikdüzü Psikolog Destek Merkezi
Beylikdüzü Psikolog Online Detsek
Beylikdüzü Psikolog Aile Danışmanlığı
Beylikdüzü Psikolog Çift Terapisi
Beylikdüzü Psikolog Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
Beylikdüzü Psikolog Fiyatları
Beylikdüzü Psikolog Tavsiyeleri
Beylikdüzü Psikolog Merkezleri
Beylikdüzü Psikolog Danışmanlık Hizmetleri
Beylikdüzü Psikolog ve Psikoloji Merkezleri
Beylikdüzü Psikolog ve Hasta Mahrumiyeti
Beylikdüzü Psikolog KVKK Metni
Beylikdüzü Psikolog Aydınlatma Metni

 

Simay Okşan Oral
Uzman Psikolog

 

Beylikdüzü Psikolog
Hemen Ara