neden kaktus

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Her birey hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşabilir.

Hayatımızın genelinde zorluklarla tek başımıza baş edebilirken, bazı durumlarda bu güçleşebilir ve içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu durum bireyin günlük yaşantısını, kendiyle ve çevresiyle olan ilişkisini sağlıklı bir biçimde sürdürmesini engeller.

Bireysel danışmanlıkta, bireye rahatsızlık veren durumlar sonucunda ortaya çıkan uyum bozucu düşünce, duygu ve davranışların köküne inilip anlaşılması ve çözümlenmesi amaçlanır. Öncelikli amaç, yaşanan soruna karşı danışanın içe bakış yetisini harekete geçirerek farkındalık kazanmasını sağlamaktır.

Yaşanılan travmatik anılar silinemese de rahatsız etmeyecek duruma getirilerek anlamlandırılmasına eşlik edilir. Bu süreçte danışan ve uzman birlikte hareket eder. Görüşmeler birebir gerçekleşir ve görüşme sırasında konuşulanlar sadece danışan ve uzman arasında kalır. Üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Danışmanlık sürecinde danışan ve danışman arasındaki güvenli ilişki esastır. Bu güven ilişkisi sayesinde danışan kendini içtenlikle açabilir ve pozitif yönde değişim gerçekleşebilir.

Hizmet verilen alanlar:

 • Travma sonrası görülen sorunlar
 • Panik bozukluk
 •  Öfke kontrol problemleri
 • Dürtü kontrol bozukluğu
 • Psikosomatik sorunlar
 • Yeme bozuklukları
 • İlişki problemleri
 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Takıntılar (OKB)
 • Özgüven ile ilgili sorunlar
 • Fobiler
 • Stres yönetimi