Barış Mahallesi, Uyum Evler, C1 Blok, D:2, Beylikdüzü

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

Gamze Taşdelen

gamze tasdelen boyutluGamze Taşdelen, lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır.  Üniversiteden “Onur Öğrencisi” derecesi ile mezun olmuştur. Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasındadır.

Lisans eğitimi boyunca alanıyla ilgili birçok eğitim ve seminerlere katılmıştır. Stajlarını; çeşitli okulların ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve çeşitli danışmanlık merkezleri bünyesinde yapmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Genç Gönüllüler Projesi kapsamında masal anlatıcılığı, köy okullarına yardım, ağaçlandırma çalışması vb. etkinliklerde gönüllü çalışmalar yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Ve Eğitim Merkezi (GETEM)’de gönüllü okuyuculuk yaparak kitap seslendirmiştir.

Çocuğu merkeze alarak süreçteki ilişkiye odaklanan ve yönlendirmesiz terapi modeli olan Deneyimsel Oyun Terapisi ekolüyle çalışmaktadır.

Almanya Bremen Üniversitesi’nde geliştirilen; çocuk – ergenlerin, seçici ve bölünmüş dikkat, odaklanma, zaman yönetimi becerilerini etkili bir biçimde iyileştiren, hem bireysel hem de gruplar halinde uygulanabilen; Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı’nın uygulayıcısıdır.

Aynı zamanda; çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme özelliklerini geliştiren, hem bireysel hem de gruplar halinde uygulanabilen; Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı’nın da uygulayıcısıdır.

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerle kaygısını yönetebilmeye, olumlu düşünme becerisi ve özdenetim geliştirebilmesine yönelik, yapılandırılmış Sınav Kaygısı Programı’nın uygulayıcısıdır.

Tekirdağ Sevgi Evleriyle gönüllü çalışma projesinin koordinatörlüğünü yapmakta ve bu kapsamda çocuk ve ergenlerle gönüllü çalışmaktadır.

Ayrıca; Mente Psikoloji bünyesindeki Mini Mente Kids Club Duyusal Oyun Atölyeleri’nin sorumlusudur. Okul öncesi farklı çağdaş eğitim yaklaşımları, yaratıcı drama ve oyun terapisi ekollerinden yararlanarak oluşturulan atölyeleri hazırlayıp çocuklar ve ebeveynlerle buluşturmaktadır.

İstanbul Üniversitesi onaylı Yaratıcı Drama eğitmen eğitmenidir.

Gamze Taşdelen çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Okullara (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) kurumsal danışmanlık hizmeti vermekte; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik, eğitimler, seminerler düzenlemektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, EMDR Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir. EMDR Travma İyileştirme Grubu gönüllüsüdür.

Katıldığı Eğitimler

EMDR I. ve II. Düzey Eğitimleri – Emre Konuk, M.A. & Asena Yurtsever, M.A.

Yaşam Öyküsü, EMDR Terapi Planı ve Vaka Formülasyonu Eğitimi – Kli. Psk. Pelin Öztaş

Duygu Odaklı Bireysel Terapi I. Düzey Eğitimi- Dr. Ting Liu & Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam

Duygu Odaklı Aile Terapisi Eğitimi- Gail Parmer

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi- Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Prensipleri ve Uygulamaları – Dr. Ben Furman

Klinik Yaklaşım Eğitimi- Moodist Akademi

Deneyimsel Oyun Terapisi I. ve II. Düzey Eğitimleri – Psk. Nilüfer Devecigil ve Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Güveni Test Etmek ve Bağlılık Aşamaları – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Travmanın Somatik İfadeleri – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Çocuklarla Çalışmak: Aile İçi Şiddetin Genç Çocuklar Üzerindeki Etkisi – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Çocukların Metaforik İfadeleri – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Dissosiyatif Süreç – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Oyuncakların Sembolik Anlamları – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Hayvanların, Çevrenin ve Rollerin Sembolik Anlamları – Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisinin Online Kullanımı – Psk. Nilüfer Devecigil

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi-Dr. Nevin Dölek

Çocuk ve Ergenlerde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – Dr. Ben Furman

Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı- Dr. Atanur Akar

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum– Dr. Hülya Bingöl Çağlayan

Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi– İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Masal Terapisi Eğitimi- Uzm. Psk. Dan. Raşide Yılmaz

MOXO Dikkat Testi Eğitimi- MOXO Türkiye

Projektif Bir Teknik Olarak Çocuk Resmi Eğitimi- Dr. Armağan Köseoğlu

WISC-R Zeka Testi Eğitimi- Rasyonel Psikoloji

Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Testi) – Psk. Dan. Osman Erkan

Projektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

Katıldığı Webinarlar

Narsisizm Seminerleri-Klinik Psk. Hakan Kızıltan

Bilişsel İşlevler ve Nöropsikolojik Değerlendirme– Öget Öktem Tanör

Lisan Bozukluğu: Afaziler- Öget Öktem Tanör

Terapistler için Varoluşçuluk: Terapide Duyguların Sesini Duymak – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Travma ile Çalışmak – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Yeme Sorunları, Beden ve Cinsellik ile Çalışmak – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Varoluşçu Psikoterapilere Giriş III – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Kayıp ve Yas ile Çalışmak – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Varoluşçu Psikoterapilere Giriş II – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Seansta Doğru Sorular Sormak(Canlı Süpervizyonlu) – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Varoluşçu Psikoterapilere Giriş I – Ferhat Jak İçöz

Terapistler için Varoluşçuluk: Seansta Fenomenolojik Yöntem – Ferhat Jak İçöz

Diyalektik Davranışçı Terapi – Doç. Dr. Elif Çelebi

Transaksiyonel Analiz – Psk. Dan. Aslı Deniz

Sınır Kişilik Bozukluğunda Şema Mod Terapisi – Kli. Psk. Dr. Mert Aytaç

Ergenlerde Duygu Regülasyonu – Atanur Akar

Ergenlik Üzerine Webinarı- Dr. Christa Santangelo ve Psk. Nilüfer Devecigil

Karantina Günlerinde Çocuklarla Çalışırken Oyun Terapisi Uygulama Fikirleri – Karena Peterson, LMFT

Oyun Terapisinde Aile ile Çalışma – Psk. Nilüfer Devecigil

21.YY’da Oyun Terapisti Olmak – Psk. Nilüfer Devecigil

Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek- Dr. Gail Dines ve Psk. Nilüfer Devecigil

Çocuklar ve Duyguları- Joni Parthemer ve Beth Goss

Çocuklarda Beslenme, Anksiyete ve Depresyon İlişkisi– Kelly Dorfman

Oyuncu Ebeveynlik- Lawrence Cohen

Özel Durumlu Çocuklarımızın Akademik ve Yaşamsal Sorunları – Dr. Bengü Kayatürk

Polyvagal Teori Webinarı-Dr. Stephen Porges

Korona Virüs Destek Webinarı – Raja Selvam, PhD

Yetişkinlerde Afet Sonrası Psikolojik Destek Webinarı- Filiz Kaya Ataklı, Özge Aytun, Mooli Lahad, Jennifer Gardner, Richard Tedeschi, Julie Gottman

Covid Sürecinde Okul Oryantasyonu Webinarı- Psk. Nilüfer Devecigil

Afet Sonrası Psikolojik İyileşme Webinarı- Psk. Nilüfer Devecil, Psk. Filiz Kaya Ataklı ve Psk. Özge Altan Aytun

Bebekten Sonra İlişkiler – Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Yakınlık, Romantizm ve Cinsellik – Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Çift Terapisinde Aldatma ile Çalışma – Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

İlişki Ustaları: Mutlu İlişkilerin Formulü Webinarı- Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı ve Psk. Dr. Özge Altan Aytun

Partner Şiddeti- Psikoloji İstanbul

İlişki Şiddeti – Psk. Dr. Özge Altan Aytun ve Uzm. Psk. Filiz Kaya Ataklı

Hemen Ara