Barış Mahallesi, Uyum Evler, C1 Blok, D:2, Beylikdüzü

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

K. Tuğçe Çolakoğlu

ktugce boyutluTuğçe Çolakoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2021 yılında yüksek onur derecesinde not ortalaması ile mezun olmuştur. Güncel olarak, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının tez aşamasındadır.

Lisans eğitimi süresince başladığı Uluslararası İlişkiler bölümü ile Çift Anadal programını; ve Yeni Medya İletişim bölümüyle yan dal programını da 2021 yılında tamamlamıştır. Lisans öğreniminin son senesinde Ebeveyn Bağlanma Stilleri, Travmaları ve Yansıtıcı İşleyişi’nin Çocuğun Duygu Düzenleme Yeteneğine Etkisi hakkında tez yazmıştır.

Yetişkin odaklı çalışmaları çerçevesinde, Okan Üniversitesi bünyesinde Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon sürecinden geçmiştir. Nevin Dölek’ten Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi eğitimini ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneğinden, Bilişsel Davranışçı Terapi kuramsal eğitimini tamamlamıştır. Ek olarak, Feyza Bayraktar’dan aldığı Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi modüllerini tamamlamıştır.

Yetişkin çalışmalarına ek olarak, çocuklarla oyun terapisi ile çalışmaktadır. Bu kapsamda, Association for Play Therapy onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini Sue Bratton’dan ve Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi eğitimini Dr. Susan Knell’den almıştır. Çocuk Değerlendirme Testleri (Dikkat, Gelişim, Okul Olgunluğu vb.) ve Moxo Dikkat Testi uygulamaktadır.

Öğrenim süreci boyunca başta World Human Relief olmak üzere, çeşitli kurumlarda gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Çocuk cinsel istismarını önleme üzerine araştırmalarda gönüllü olarak yer almıştır. Lisans sürecinde İstanbul’da ve Erasmus kapsamında gittiği Fransa’da yer alan anaokullarında staj yapmıştır. Yüksek Lisans sürecinde ise İstanbul’da farklı kliniklerde staj yapmaya devam etmiştir. Güncel olarak klinik alanda hem yetişkinlerle hem de çocuklarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler

  • Kriz, Travma Ve Yas Danışmanlığı Eğitimi – Dr. Nevin Dölek
  • Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi Modül 1 ve Modül 2 – Dr. Feyza Bayraktar
  • Bı̇lı̇şsel Davranışçı Terapı̇ Eğı̇tı̇mı̇ Modül 1 – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Hakan Türkçapar
  • Oyun Terapı̇sı̇nde Aı̇le ile Çalışma – Clemence Jeay & Nilüfer Devecigil
  • Çocuk Çı̇zı̇mlerı̇ Değerlendı̇rme Eğı̇tı̇mı̇ – Doç. Dr. Reyhan Saydam
  • Moxo Dı̇kkat Testı̇ Eğı̇tı̇mı̇ – MOXO Türkiye
  • Bı̇lı̇şsel Davranışçı Oyun Terapı̇sı̇ Eğı̇tı̇mı̇ – Davranış Bilimleri Enstitüsü- Didem Altay & Susan Knell
  • Kısa Sürelı̇ Çözüm Odaklı Terapı̇ Eğı̇tı̇mı̇ – Psk. Dr. Nevin Dölek
  • Çocuk Merkezlı̇ Oyun Terapı̇sı̇ Eğı̇tı̇mı̇ (Başlangıç ve İleri Düzey 32 saat APT eğitim kredisi onaylı, 1 tam gün süpervizyonlu) – Sue Bratton
  • Çocuk Değerlendı̇rme Testlerı̇ Eğı̇tı̇mi:

(D-2 Dikkat Testi , Burdon Dikkat Testi , Frankfurter Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE, Gessel Testi, Bender-Gestalt Testi, Frostig Algı Testi , Porteus Labirent Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Peabody Labirent Testi , Good Enough, Kelime Söyleyiş Testi) 

Hemen Ara