neden kaktus

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

Yaşamın önemli bir kısmını iş yerinde geçirilen süre almaktadır. İş hayatında yaşanan problemler bireylerin günlük yaşamlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. İş hayatındaki sorunların ele alınması ve iyileştirme çabaları günümüzde gittikçe yaygınlaşmıştır. Yapılan çalışmalarda iş yaşamındaki iyileşmenin kişisel gelişimi de olumlu yönde desteklediği görülmüştür.

Mente Psikoloji olarak; kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetinin içerikleri çalışılan kurumun vizyonu ve talebi doğrultusunda klinik psikologlar tarafından oluşturulmaktadır. Temelde iş verimliliğini arttırmak adına çalışanların farkındalıklarını artırma, yaşanan sorunlara pratik müdahalelerin sağlanabilmesi hedeflenir. Yeni personel alımı, kişilik analizleri ve personelin ruh sağlığını değerlendirebilmek adına bir takım ölçek uygulamaları yapılır.İş ve yaşam dengesine kurabilmek adına sorunlara yönelik destekleyici çalışmalarla çalışanların terapi ihtiyaçları belirlenir.

Sürecimiz; kurum yetkilileri ve uzmanlarımız tarafından, kurumsal taleplerin değerlendirilmesiyle başlamakta, bu doğrultuda da, merkezimiz tarafından ihtiyaca ve talebe uygun bir “hizmet teklifi” sunulmasıyla yürütülmektedir.

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz üç ana başlıkta sunulmaktadır;

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti: Kurum içerisinde, düzenli zaman aralıklarında uzman istihdamı sağlanarak; tüm personele bireysel psikolojik destek/psikoterapi desteği alma imkânı sunulmaktadır.

İşe Alım Süreci, Ölçme ve Değerlendirme Hizmeti: Ölçme ve değerlendirme, nesnel ve güvenilir araçlarla gerçekleştirilirken, alanında uzmanlarımızın mülakatlarıyla da desteklenip, raporlanmaktadır. Bu şekilde, açık olan pozisyon için en uygun adaylar belirlenebilmektedir. Mülakatlarımızda değerlendirdiğimiz parametrelerden bazıları; analitik düşünme becerisi, insiyatif alabilme, takım çalışması, zaman yönetimi, uyum, liderlik, temel iletişim, kişilerarası ilişkiler, planlama ve organizasyondur.

Ölçme ve değerlendirme hizmetimiz, var olan çalışanlar için de verilmektedir. Bu sayede, mevcut çalışanların da eğitim ve gelişim ihtiyaçları gözlemlenmekte ve bu ihtiyaçlar dikkate alınarak seminer/eğitim/destek programları planlanabilmektedir.

Kurumsal Eğitimler ve Seminerler: Kurumsal yapıyı kurum haline getiren insan faktörüdür ve kişinin kendini iyi hissetmesi; işindeki başarısını ve bu başarı da kurumun başarısını etkilemektedir. Kurumların etkin ve sağlıklı çalışmasını her ne kadar teknoloji ve sistemler sağlar gibi görünse de; tüm bu işleyişin merkezinde insan vardır.

Her firmanın ihtiyaçları ve çalışma prensipleri farklı olduğu için; kurumun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim ve seminer programımızı oluşturmaktayız.

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayıp, vermiş olduğumuz eğitimlerden bazıları şunlardır:

 • Takım Olma ve İletişim
 • Stres, Stres Yönetimi ve Farkındalık
 • Çatışma Yönetimi
 • Kişisel Etkiyi Geliştirme ve Özgüven
 • İletişim ve Motivasyon
 • Etkin İletişim Eğitimi
 • Liderlik Kültürü ve Motivasyon
 • Etkin Yöneticilik
 • Liderin Takım Çantası
 • Farklı Kültürlerle Çalışma
 • İş Etiği
 • Kurum Kültürü
 • Stres ve Öfke Yönetimi
 • Etkin Beden Dili Kullanımı ve Kişisel İmaj
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi
 • İş Yerinde Mobing İle Başa Çıkma: Alternatif Yöntemler
 • Psikolojik Farkındalık Eğitimi
 • Kaygı ve Kaygı Sorunlarıyla Baş Etme Stratejileri
 • İş ve Özel Hayat Dengesi

Detaylı bilgi için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.