neden kaktus

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Her insan hayatının farklı dönemlerinde zorluklar yaşayabilir. Bazen bu zorluklarla kendimiz baş edebilirken bazen bu içinden çıkılmaz bir durum haline gelebilir. Bireysel danışmanlıkta, bireye rahatsızlık veren durumlar sonucunda ortaya çıkan kişiyi rahatsız edici düşünce, duygu ve davranışların köküne inilip anlaşılması ve çözümlenmesi amaçlanır. Öncelikli amaç, yaşanan soruna karşı danışanın içe bakış yetisini harekete geçirerek farkındalık kazanmasını sağlamaktır. Terapist ile danışan arasında bireysel olarak gerçekleşen bir görüşmedir. Bireysel danışmanlık; içinde bulunduğunuz durumu daha net görmenizi, kendinizin daha önce farkında olmadığınız yönlerini tanımanızı, yaşamak istediğiniz hayata ulaşmada istediğiniz dönüşümleri sağlamanız için bir yoldur. Duygu, düşünce ve davranış arasındaki dinamiği fark ederek problem çözme ve hayata dair görüş becerilerinizi geliştirir. Sürecin yararlı olması ve terapötik ilişkinin kurulması için sürece aktif olarak katılmanız ve terapistinizle iş birliği içinde yol almak önemlidir. 

Bireysel danışmanlıkta destek verdiğimiz konulardan bazıları şunlardır:

 • Depresyon
 • Anksiyete (Kaygı Bozuklukları)
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Panik Atak
 • Takıntılar
 • Beslenme Sorunları
 • Psikolojik Temelli Fiziksel Sıkıntılar
 • Stres
 • İlişki Sorunları
 • Kıskançlık
 • Bağlanma Sorunları
 • Ölüm ve Yas Süreci
 • Geçmiş Yaşantılar
 • Cinsellikle İlgili Sorunlar
 • Bireysel Sorunlar
 • Özgüven Eksikliği
 • Uyum Sağlamada Güçlük
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Mesleki ve Kişisel Gelişim

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzmanımızla 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yapabilirsiniz.

Ön görüşmelerimiz telefonda gerçekleşmekte olup; uzmanımızın çalışma programına göre planlanmaktadır.