neden kaktus

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

Çocuk Testleri

Dikkat ve Algı Testleri

MOXO Dikkat Testi

Dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivite düzeyini ölçer. 6-65 yaş aralığına uygulanır.

D2 Dikkat Testi

Seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. 9-60 yaş arasına bireysel ya da grupla uygulanır.

Burdon Dikkat Testi

Dikkat gücünü ölçer. 10-20 yaş arasındaki bireylere uygulanır.

Frankfurter Dikkat Testi

Dikkat gücünü ölçer. 60-72 aylık çocuklara uygulanır.

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

Görsel motor algılamayı ölçer 5-10 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Öğrenme bozukluğu, algılama, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarını saptamaya yardımcı olur.

Benton Görsel Bellek Testi

Görsel-mekansal belleği ölçer. 8 yaş ve üstü bireylere uygulanır.

Frostig Görsel Algılama Testi

Görsel algılama düzeylerini ölçer. 4-8 yaş arasına bireysel ya da grupla uygulanır.

Gelişim Tarama Testleri

Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği (ÖGEBTÖ)

Öğrenme güçlüğü davranışlarını sergileyen 4-6 yaşlar arasındaki çocukların değerlendirilmesini ve öğrenme güçlüğü riskinin ortaya konulmasını amaçlayan gelişimsel bir ölçektir. Uygulanması sonrası öğrenme güçlüğü riski gösteren çocuk ve ailelere önerilerde bulunulur.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri, özbakım alanlarını ölçer. 0-6 yaş aralığına uygulanır.

Gessel Gelişim Testi

Görsel algı, görsel hafıza, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerilerini ölçer. 3-7 yaş aralığına uygulanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okula hazırlık sürecinde olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri ölçer. 5-6 yaş aralığına uygulanır.

Okula Hazırlık Testi

Okula hazırlık sürecinde olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri ölçer. 5-6 yaş aralığına uygulanır.

Peabody Resim Kelime Testi

Alıcı dil yaşını ölçer. 3-17 yaş aralığına uygulanır.

Projektif Testler

Projektif testler; bireyin kişiliği, duygu durumu, düşünceleri hakkında bilgi verir.

Tematik Algı Testi (TAT)

Bireyin kişiliği hakkında bilgi verir. 9 yaştan itibaren uygulanır.

Çocuklar için Algı Testi (CAT)

Çocuklar hayvan figürleri aracılığı ile kendilerini ifade eder. 3-10 yaş aralığına uygulanır.

Aile Tutumları Testi (FAT)

Çocuğun ailesi olan ilişkisi hakkında bilgi verir.

Louisa Duss Psikanalitik Öyküler Testi

Çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için kullanır. 4-12 yaş aralığına uygulanır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Çocukların duygu durumu ve düşünceleri incelenir. 8-16 yaş aralığına uygulanır.

Aile Çiz Testi

Çocuğun ailesini nasıl gördüğü ve aile içinde kendisini nasıl algıladığı hakkında bilgi verir.

D-10 Testi

Zihinsel ve duygusal yönler hakkında bilgi verir. 8 yaş ve üstüne uygulanır.

Zekâ Testleri

WISC-R Zekâ Testi

Zihinsel becerileri ölçer. 6-16 yaş aralığına uygulanır.

Stanford-Binet Zekâ Testi

Zihinsel düzey ölçülür. 3-16 yaş aralığına uygulanır.

Cattel Zekâ Testi

Zekâ düzeyini ölçer. 4-14 yaş aralığına uygulanır.

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Zekâ gelişimini ölçer. 7-9 yaş aralığına uygulanır.

Porteus Labirentleri Testi

Zekâ düzeyini ölçer. 7-14 yaş aralığına uygulanır.