neden kaktus

Neden Kaktüs ?

Hepimiz dünyaya birer “yetişkin” olmak üzere geliriz. Yetişkin olmak, hayatı ve kendini artı ve eksi yönleriyle bir bütün olarak şefkatle kabul edebilmektir. Hayatın zorlukları karşısında kendine karşı destekleyici olmaktır. Her koşulda ve ne pahasına olursa olsun kendine bakım vermektir, kendinden yana olmaktır..

Online Danışmanlık

Yetişkin Testleri

Dikkat Testleri

MOXO Dikkat Testi

Dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivite düzeyini ölçer. 6-65 yaş aralığına uygulanır.

D2 Dikkat Testi

Seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. 9-60 yaş arasına bireysel ya da grupla uygulanır.

Objektif Testler

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Bireyin kişilik özellikleri objektif şekilde değerlendirilir. 16 yaş ve üstüne uygulanır.

SCL-90 Belirti Tarama Testi

Bireyin psikolojik semptomları ve düzeyleri belirlenir. 17 yaş ve üstüne uygulanır.

Beck Depresyon Ölçeği

Depresyon düzeyi ölçülür.

Beck Anksiyete Ölçeği

Anksiyete düzeyi ölçülür.

Projektif Testler

Projektif testler; bireyin kişiliği, duygu durumu, düşünceleri hakkında bilgi verir.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Bireyin duygu durumu ve düşünceleri incelenir. 8 yaş ve üstüne uygulanır.

Tematik Algı Testi (TAT)

Bireyin kişiliği hakkında bilgi verir. 9 yaştan itibaren uygulanır.

 

Zekâ Testleri

Cattel Zekâ Testi

Zekâ düzeyini ölçer. 7 yaş ve üstüne uygulanır.

İlgi ve Yetenek Testleri

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Bireyin kişiliğine uygun mesleği seçmesi amacıyla 14 yaş ve üstüne uygulanır.

Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

Bireyin ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına uygun olduğunu belirlemek amacıyla 14 yaş ve üstüne uygulanır.